YES: Historie warte wyróżnienia.

Moja droga na szczyt świata finansów

Droga na szczyt finansowego świata Aleksandry Friedel to zbiór praktycznych wskazówek oraz doświadczeń pozwalających poznać odpowiedzi na pytania o główne czynniki sukcesu na dzisiejszym rynku pracy. Okazuje się, że wiedza, pasja, a nawet doświadczenie same w sobie nie wystarczą – trzyba umiejętnie poradzić sobie z wykorzystaniem i połączeniem tych wszystkich elementów. W jaki sposób udało się to zrobić Aleksandrze?


O prelegencie

Aleksandra Friedel - od września 2015 r. pełni funkcję Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu Unilink S.A., odpowiadając za finanse i administracje. Wcześniej jako Dyrektor Kontrolingu Finansowego w Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A przez ponad 5 lat czuwała nad sprawozdawczością finansową na potrzeby lokalne, KNF, jak i grupy kapitałowej najpierw RSA (dawniej Royal Sun & Alliance) potem PZU oraz za wszelkie kwestie związane z płynnością finansową oraz finansową kontrolą wewnętrzną. Przez blisko 10 lat związana była z niemieckim rynkiem finansowy, początkowo z KPMG Treuhandgesellschaft w Hanowerze a później z Hannover Re, trzecim największym reasekuratorem na świecie, gdzie zajmowała się konsolidacją spółek Grupy. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, członek międzynarodowej organizacji specjalistów ds. finansów, rachunkowości i zarządzania – ACCA oraz przedstawiciel rady członków ACCA w Polsce.